25 25
25 25
26 26
24 24

Mẫu phòng karaoke hiện đại KHG04